STV Wi-Fi-ruuter kaugtoeteenusega
×

Ruuteri häälestamine

1. Ühenda toitejuhe ruuteri külge ja seejärel vooluvõrku;

2. Ühendage võrgukaabel (LAN kaabel) porti nr.1 (Internet/PoE in) kuni see sulgub klõpsatusega;
3. Oodake 10 minutit kuni ruuter lülitub kaablita interneti-võrku (Wi-Fi).
 
Pordid 2-5 on seadmete kaabliga Internetti ühendamiseks.

Pöörake tähelepanu sellele, et juhtmevaba ühendus (Wi-Fi) on välistegurite suhtes palju tundlikum kui juhtmega ühendus.
Juhtmevaba internetiühenduse kiirust võivad konkreetsel ajahetkel mõjutada*:

- läheduses olevad Wi-Fi-võrgu ühendused;
- kasutatavate seadmete tehnilised näitajad;
- Wi-Fi-võrgu üldine koormus (Teie juhtmevaba võrgu kasutajate ja seadmetes töötavate programmide/lisade hulk);
- ruuteri asukoht.

Kui ruuter on korteris valesti paigaldatud, võib see põhjustada aeglast ühenduskiirust, perioodilisi ühenduse katkestusi ning nõrka ja/või ebastabiilset signaali kõrvaltubades.
Paigaldage ruuter nii, et alal, kus signaal liigub kasutajaseadmeteni, oleks signaali teele ette jäävate seinte hulk minimaalne. Mida rohkem on takistusi, seda nõrgem on signaal.
Optimaalne ruuteri paigalduskoht asub korteri keskel.

Wi-Fi-ruuterit ei soovitata paigaldada:
- kitsastesse oludesse (näiteks kapi taha);
- madalatesse kohtadesse (näiteks  põrandale);
- elektriseadmete ja teiste raadiolainete kiirgusallikate lähedusse;
- radiaatori lähedusse või kohtadesse, kus seadme ventilatsioon on raskendatud.

*Nende asjaolude tõttu ei saa STV garanteerida valitud internetipaketi Wi-Fi-võrgu lubatud maksimaalset kiirust.  

 
fullform